Teksti suurus:

Käsunduslepingu nr 180 muutmise leping nr 39

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2021, 13

Käsunduslepingu nr 180 muutmise leping nr 39

Vastu võetud 25.02.2021


Riigihanke nr 153616 raames 1. juulil 2015. a sõlmitud käsunduslepingu nr 180 (edaspidi leping) muutmise kokkulepe

Maaeluministeerium, registrikood 70005967, asukoht Lai 39//Lai 41, 15056, Tallinn (käsundiandja), keda esindab Maaeluministeeriumi põhimääruse alusel kantsler Tiina Saron,
ja
Maaelu Edendamise Sihtasutus, registrikood 90000245, asukoht Oru 21, 71003, Viljandi (käsundisaaja), keda esindab Maaelu Edendamise Sihtasutuse põhikirja alusel juhatuse liige Raul Rosenberg,

lepivad riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 4 alusel kokku, et poolte vahel sõlmitud käsundusleping nr 180 (edaspidi leping) muudetakse järgmiselt:
1) Lepingu punktis 16.1 asendatakse lauseosa “kuni 31. detsembrini 2021. a” lauseosaga „kuni 31. detsembrini 2023. a”.


Lepingupooled

Käsundiandja:

Käsundisaaja:

Maaeluministeerium,

Maaelu Edendamise Sihtasutus,

registrikood 70000734,

registrikood 90000245,

Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn

Oru 21, 71003 Viljandi

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Saron

Raul Rosenberg

kantsler

juhatuse liige

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json