Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2023 otsus nr 279

Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Rahvastikuregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 69 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „Välisriiki” tekstiosaga „, välja arvatud käesoleva seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud välisriiki,”;

2) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui välissuhtlemisseaduse alusel on välisriigiga sõlmitud rahvastikuregistri andmete vahetamise kokkulepe, mis lubab kanda välisriigi elukoha aadressiks rahvastikuregistrisse vaid selle kokkuleppe alusel välisriigi edastatud andmed käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punkti 7 alusel, kuid välisriik ei edasta kokkuleppes sätestatud aja jooksul neid andmeid, kantakse isiku elukoha aadressiks rahvastikuregistrisse välisriigi elukoha aadress ka muul kui käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punkti 7 alusel, kui isik esitab oma elukoha aadressi koos pädeva asutuse dokumendiga, mis tõendab tema elukoha aadressi olemasolu välisriigi rahvastikuregistris.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub samal ajal Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise rahvastiku registreerimise kokkuleppe ratifitseerimise seadusega.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json