Teksti suurus:

Harjumaa muuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2017, 13

Harjumaa muuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 31.03.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Harjumaa Muuseum tegevus alates 30. juunist 2017. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle Keila linna munitsipaalmuuseumile Harjumaa Muuseum (edaspidi munitsipaalmuuseum).

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Harjumaa Muuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70002466).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Harjumaa Muuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:
Harjumaa Muuseumi direktor;
Harjumaa Muuseumi raamatupidaja;
Harjumaa Muuseumi peavarahoidja;
Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja;
Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
Riigi Tugiteenuste Keskuse, talituse juhataja – pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. mail 2017. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 30. juuni 2017. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 20. juulil 2017. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Harjumaa Muuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. juunist 2017. a muutumatul kujul üle munitsipaalmuuseumile vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Harjumaa Muuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 30. juunist 2017. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 18 „Harjumaa muuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 5 jõustub 30. juunil 2017. a.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json