Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 „Haiglavõrgu arengukava” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2018, 3

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 „Haiglavõrgu arengukava” muutmine

Vastu võetud 29.03.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruses nr 105 „Haiglavõrgu arengukava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja taastusravihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Haiglate loetellu kuulub taastusravihaigla SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab §-s 2 nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks vajalikud investeeringud riigieelarves ette nähtud vahendite piires pärast haigla funktsionaalse arengukava kinnitamist.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json