Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 22

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused

Vastu võetud 30.04.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 3, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused.

§ 2.   Sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind

  (1) Sõidukilomeetri kõrgeim hind on 0,0639 eurot kilomeetri kohta.

  (2) Kõrgeim pileti hind maakonnaliinil on 3,7 eurot.

  (3) Kõrgeim pileti hind kaugliinil on 11,1 eurot.

  (4) Kõrgeim perioodipileti hind on sõitja arvestuslik perioodi kasutuskordade arv korrutatuna lõikes 2 sätestatud hind.

  (5) Maanteeameti kehtestatav sõidukilomeetri hind ja piletihind võib olla vahemikus null eurot kuni asjaomane lõigetes 1–4 nimetatud kõrgeim hind.

  (6) Maanteeamet võib sõidukilomeetri hinna või piletihinna kehtestada vastavalt liini- või liinigruppide põhiselt, piletitsoonide põhiselt, kilometraaži alusel, pileti tüübist või ostmise kohast lähtudes või muudel taolistel alustel.

  (7) Maanteeamet lähtub piletihindade kehtestamisel riigieelarves maanteetranspordi korraldamiseks ettenähtud ühistranspordi toetuste mahust ja sihtotstarbest. Hinna kehtestamiseks esitab piirkondlik ühistranspordikeskus või Maanteeametiga asjaomase halduslepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse üksus Maanteeametile põhjendatud ettepaneku.

  (8) Kui riigieelarves on ette nähtud vahendid piletitulu kompenseerimiseks, ei tohi Maanteeameti kehtestatav sõidukilomeetri hind ja piletihind olla kõrgemad, kui enne käesoleva määruse jõustumist asjaomases maakonnas kehtinud sõidukilomeetri hind ja piletihind.

§ 3.   Sõidusoodustused

  Sõidusoodustusega 100% võib sõita sügava puudega isiku saatja ja kuni 16-aastase puudega isiku saatja.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. juulil.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json