Teksti suurus:

Riigi- ja tugietalonide nimistu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 23

Riigi- ja tugietalonide nimistu

Vastu võetud 09.07.2010 nr 48
RT I 2010, 47, 285
jõustumine 18.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2018RT I, 04.05.2018, 2107.05.2018

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» § 4 lõike 6 punkti 3 alusel.

§ 1.   Riigietalonid

  (1) Mõõtetulemuste jälgitavuse ja rahvusvahelise seostatuse tagamiseks kinnitatakse riigietalonid järgmiste füüsikaliste suuruste valdkonnas:
  1) mass, ühik kilogramm – sekundaartaseme etalon;
  2) pikkus, ühik meeter – sekundaartaseme etalon;
  3) temperatuur, ühik kelvin – sekundaartaseme etalon;
  4) pinge, ühik volt – sekundaartaseme etalon;
  5) elektriline takistus, ühik oom – sekundaartaseme etalon.

  (2) Riigietalonide metroloogilised omadused on sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 2.   Tugietalonid

  (1) Mõõtetulemuste jälgitavuse ja rahvusvahelise seostatuse tagamiseks kinnitatakse tugietalonid järgmiste füüsikaliste suuruste valdkonnas:
  1) õhu liikumise kiirus, ühik meeter sekundis;
  2) suhteline õhuniiskus, ühik protsent.

  (2) Tugietalonide metroloogilised omadused on sätestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 3.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 Riigietalonide metroloogilised omadused
[RT I, 04.05.2018, 21 - jõust. 07.05.2018]

Lisa 2 Tugietalonide metroloogilised omadused

/otsingu_soovitused.json