Teksti suurus:

Justiitsministri 30.11.2000. a määruse "Vangla sisekorraeeskiri" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2013, 6

Justiitsministri 30.11.2000. a määruse "Vangla sisekorraeeskiri" muutmine

Vastu võetud 30.05.2013 nr 21

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 45 lõike 1 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" muutmine

  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" § 6 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
"(6) Kinnipeetavale on toas ette nähtud vähemalt 2,5 m2 põrandapinda ja kambris vähemalt 3 m2 põrandapinda.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json