Teksti suurus:

Täpsustatud nõuded titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvate gaaside seire kohta

Täpsustatud nõuded titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvate gaaside seire kohta - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2013, 12

Täpsustatud nõuded titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvate gaaside seire kohta1

Vastu võetud 31.05.2013 nr 34

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 154 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse täpsustatud nõuded titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvate gaaside seire kohta.

§ 2.   Saateainete pidevseire

  Titaandioksiidi tootvate käitiste korral mõõdetakse väljuvates gaasides pidevalt vähemalt järgmiste saasteainete sisaldust:
  1) gaasilist vääveldioksiidi ja -trioksiidi, mis tekib toorme lagundamisel ja kaltsineerimisel sulfaatprotsessi kasutavate käitiste happeliste jääkide kontsentreerimise seadmetes;
  2) gaasilist kloori kloriidprotsessi kasutavates käitistes põhilistest saasteallikatest;
  3) tahkeid osakesi käitistes põhilistest saasteallikatest sõltumatult kasutatavast protsessist.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll – uuesti sõnastatud – ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json