Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2022, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.2022 otsus nr 121

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.05.2022

§ 1.  Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käibemaksumäär on 5 protsenti nii füüsilisel kandjal kui ka elektroonilise ajakirjandusväljaande maksustatavast väärtusest, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldava või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga ajakirjandusväljaande puhul.”;

3) paragrahvi 27 lõike 12 teises lauses asendatakse tekstiosa „ja 9-protsendise” tekstiosaga „, 9-protsendise ja 5-protsendise”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. augustil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json