Teksti suurus:

Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2022, 5

Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 17.04.2006 nr 28
RTL 2006, 36, 623
jõustumine 30.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.2008RTL 2008, 57, 78513.07.2008
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
19.12.2017RT I, 23.12.2017, 2802.01.2018
04.01.2018RT I, 09.01.2018, 1519.01.2018
16.01.2020RT I, 21.01.2020, 131.01.2020
30.05.2022RT I, 04.06.2022, 114.06.2022

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 2 punktide 2, 3, 8 ja 9 kohaselt I kaitsekategooriasse, § 6 punktide 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26 ja 27 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate seeneliikide väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

§ 2.   Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse leht-kobartoriku püsielupaigad:
  1) Vääna-Jõesuu Harju maakonnas Harku vallas Vääna-Jõesuu külas;
  2) Rasina mõisa Põlva maakonnas Põlva vallas Rasina külas;
  3) Kasti Saare maakonnas Saaremaa vallas Kasti külas;
  4) Kiltsi Lääne maakonnas Haapsalu linnas Kiltsi külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (2) Kaitse alla võetakse krookustoriku püsielupaigad:
  1) Jakobi Võru maakonnas Antsla vallas Kuldre külas;
  2) Ungru Lääne maakonnas Haapsalu linnas Rohuküla külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (3) [Kehtetu - RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (4) Kaitse alla võetakse lilla põdramoka püsielupaigad:
  1) [kehtetu - RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]
  2) Kandla Saare maakonnas Saaremaa vallas Nõmpa külas;
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]
  3) Jõempa Saare maakonnas Saaremaa vallas Jõempa külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (41) Kaitse alla võetakse limatünniku püsielupaigad:
  1) Harju-Kolga Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolga alevikus;
  2) Kaagvere Tartu maakonnas Kastre vallas Kaagvere külas;
  3) Jaamakuusiku Põlva maakonnas Põlva vallas Kiidjärve külas;
  4) Meeksi Põlva maakonnas Räpina vallas Meeksi külas;
  5) Voorepalu Põlva maakonnas Kanepi vallas Voorepalu külas;
  6) Vähkjärve Põlva maakonnas Kanepi vallas Piigandi külas;
  7) Valtina Valga maakonnas Valga vallas Valtina külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (5) Kaitse alla võetakse lepa-kärbseseene Mahtra püsielupaik Rapla maakonnas Rapla vallas Mahtra külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (6) Kaitse alla võetakse lehise-õõspuraviku püsielupaigad:
  1) Järvselja-1 Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas;
  2) Järvselja-2 Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas;
  3) Järvselja-3 Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (7) Kaitse alla võetakse punajalg-kivipuraviku Kirbu püsielupaik Võru maakonnas Rõuge vallas Kirbu külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (8) Kaitse alla võetakse mõru-kivipuraviku Laheva püsielupaik Lääne maakonnas Haapsalu linnas Laheva külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (9) Kaitse alla võetakse bloxami punalehiku Sviby püsielupaik Lääne maakonnas Vormsi vallas Sviby külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (10) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 28 - jõust. 02.01.2018]

  (11) Kaitse alla võetakse purpur-maakeele Kintsli püsielupaik Valga maakonnas Otepää vallas Neeruti külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (12) Kaitse alla võetakse ebe-limanuti püsielupaigad:
  1) [kehtetu - RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]
  2) Tsirguliina püsielupaik Valga maakonnas Valga vallas Tinu külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (13) Kaitse alla võetakse kuldpiimase riisika Tõrise püsielupaik Saare maakonnas Saaremaa vallas Linnuse külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (14) Kaitse alla võetakse valge sirmiku Norrkeldi püsielupaik Saare maakonnas Ruhnu vallas Ruhnu külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (15) Kaitse alla võetakse kroonliudiku püsielupaigad:
  1) [Kehtetu - RT I, 04.06.2022, 1 - jõust. 14.06.2022]
  2) Rõkkalu Rapla maakonnas Rapla vallas Loe külas;
  3) Kose nõmme Rapla maakonnas Rapla vallas Nõmmküla külas;
  4) [Kehtetu - RT I, 04.06.2022, 1 - jõust. 14.06.2022]
  5) Lipa Rapla maakonnas Rapla vallas Nõmmküla külas;
  6) Laheva Lääne maakonnas Haapsalu linnas Laheva külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (16) Kaitse alla võetakse kährikseene püsielupaigad:
  1) Kandle-2 Saare maakonnas Saaremaa vallas Nõmpa külas;
  2) Triigi Saare maakonnas Saaremaa vallas Triigi külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (17) Kaitse alla võetakse sellerheiniku püsielupaigad:
  1) Järvselja Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas;
  2) Jõempa Saare maakonnas Saaremaa vallas Jõempa külas.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (18) [Kehtetu - RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]

  (19) [Kehtetu - RT I, 09.01.2018, 15 - jõust. 19.01.2018]

  (20) Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine, kalapüük, jahipidamine, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistatud ja püsielupaiga valitseja nõusolekul tähistatud kohas;
  3) sõidukiga sõitmine teedel, välja arvatud mootoriga sõidukiga sõitmine käesoleva määruse § 2 lõike 41 punktides 2 ja 3 nimetatud püsielupaikades;
  4) jalgrattaga sõitmine radadel;
  5) käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetamata juhtudel sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud püsielupaigas;
  2) tootmisotstarbeta ehitise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu tarbeks käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 ja lõike 41 punktis 6 nimetatud püsielupaikades;
  3) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
  4) kaitsealuste seeneliikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, sealhulgas käesoleva määruse § 2 lõigetes 1, 8, 9 ja 11 nimetatud püsielupaikades niitmine kuni 15. juulini ning puu- ja põõsarinde harvendamine tingimusel, et niidetud hein ja raiutud materjal eemaldatakse püsielupaigast hiljemalt kümne päeva jooksul pärast niitmist või raiumist.

  (5) Püsielupaigas on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine.
[RT I, 21.01.2020, 1 - jõust. 31.01.2020]


1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 23.12.2017, 28 - jõust. 02.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json