Teksti suurus:

Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2013, 14

Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 27.06.2013 nr 103

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ning § 71 lõigete 2, 3, 4 ja 6 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus valla staatuses.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Lüganuse vald.

§ 2.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustunud Lüganuse valla piiriks on endise Lüganuse valla ja Maidla valla piir, välja arvatud Lüganuse valla ja Maidla valla ning Maidla valla ja Püssi linna vahelistes osades.

  (2) Maa-amet kannab Lüganuse valla uue piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse järgmiselt:
  1) Ida-Viru maakonna linnade loetelust jäetakse välja lauseosa „Püssi,”;
  2) Ida-Viru maakonna valdade loetelust jäetakse välja lauseosa „Maidla,”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Määruse §-d 1 ja 3 jõustuvad Lüganuse Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Ken-Marti Vaher
Siseminister regionaalministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json