Teksti suurus:

Taebla valla, Oru valla ja Risti valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Taebla valla, Oru valla ja Risti valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2013, 15

Taebla valla, Oru valla ja Risti valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 27.06.2013 nr 104

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ning § 71 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Taebla valla, Oru valla ja Risti valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus valla staatuses.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Lääne-Nigula vald.

§ 2.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustunud Lääne-Nigula valla piiriks on endise Taebla valla, Oru valla ja Risti valla piir, välja arvatud Taebla valla ja Oru valla, Taebla valla ja Risti valla ning Risti valla ja Oru valla vahelistes osades.

  (2) Maa-amet kannab Lääne-Nigula valla uue piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse ja Lääne maakonna valdade loetelu sõnastatakse järgmiselt:
 „vallad – Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala, Vormsi”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Määruse §-d 1 ja 3 jõustuvad Lääne-Nigula Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Ken-Marti Vaher
Siseminister regionaalministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json