Teksti suurus:

Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2013, 19

Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 27.06.2013 nr 108

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ning § 71 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus valla staatuses.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Viljandi vald.

§ 2.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustunud Viljandi valla piiriks on endise Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla piir, välja arvatud Pärsti valla ja Viiratsi valla, Pärsti valla ja Paistu valla, Paistu valla ja Viiratsi valla, Viiratsi valla ja Saarepeedi valla ning Saarepeedi valla ja Pärsti valla vahelistes osades.

  (2) Maa-amet kannab Viljandi valla uue piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse ning Viljandi maakonna valdade loetelu sõnastatakse järgmiselt:
 „vallad – Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Suure-Jaani, Tarvastu, Viljandi”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Määruse §-d 1 ja 3 jõustuvad Viljandi Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Ken-Marti Vaher
Siseminister regionaalministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json