Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 2

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 105

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 433 lõike 5, § 437 lõike 1 ning § 439 lõike 1 punkti 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruses nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõigetes 1, 2 ja 5 ning § 12 lõikes 2 asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnadega „Riigi Infosüsteemi Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu registreerimist ja andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmise registreerimist RIHA-s korraldab Riigi Infosüsteemi Ameti ametnik või töötaja (edaspidi RIHA haldur).”.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Urve Palo
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json