Teksti suurus:

Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 „III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 8

Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 „III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine” muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruses nr 51 „III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 1, 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) sile kardhein Ceratophyllum submersum;”;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 16, 28, 41, 42, 51 ja 54 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kivi-lõhiskupar Andreaea rupestris;”;

5) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) Corda porella Porella cordaeana;

62) suurelehine porella

Porella platyphylla;”;

6) paragrahvi 1 lõike 3 punktid 7, 14 ja 16 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) must-seenesultan Oxyporus mannerheimii;”;

8) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 27 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„27) roo-loorkull Circus aeruginosus;”;

9) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 45 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„45) rüüt Pluvialis apricaria;”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json