Teksti suurus:

III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 22

III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 19.05.2004 nr 51
RTL 2004, 69, 1134
jõustumine 30.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.2010RT I 2010, 69, 52401.10.2010
26.06.2014RT I, 04.07.2014, 807.07.2014

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.   III kaitsekategooria taimeliigid

  (1) III kaitsekategooria sõnajalgtaimed (Pteridophyta) on:

1) mets-vareskold Diphasium complanatum;
2) nõmm-vareskold Diphasium tristachyum;
3) harilik ungrukold Huperzia selago;
4) paas-kolmissõnajalg      Gymnocarpium robertianum;
5) karukold Lycopodium clavatum.

  (2) III kaitsekategooria katteseemnetaimed (Angiospermae) on:

1) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
  2) karulauk   Allium ursinum;
  3) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
  4) veripunane koldrohi Anthyllis coccinea;
  5) roosa merikann   Armeria maritima subsp. elongata;
  6) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
61) sile kardhein Ceratophyllum submersum;
[RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
  7) rootsi kukits   Cornus suecica;
  8) lääne-mõõkrohi Cladium mariscus;
  9) harilik sügislill   Colchicum autumnale;
10) must tuhkpuu   Cotoneaster niger;
11) karvane ristmadar Cruciata laevipes;
12) balti sõrmkäpp Dactylorhiza baltica;
13) vööthuul-sõrmkäpp   Dactylorhiza fuchsii;
14) kahkjaspunane sõrmkäpp    Dactylorhiza incarnata;
15) kuradi-sõrmkäpp   Dactylorhiza maculata;
16) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
17) müürkevadik Draba muralis;
18) metskevadik Draba nemoralis;
19) tumepunane neiuvaip   Epipactis atrorubens;
20) laialehine neiuvaip   Epipactis helleborine;
21) soo-neiuvaip   Epipactis palustris;
22) harilik kikkapuu Euonymus europaea;
23) roomav öövilge   Goodyera repens;
24) harilik käoraamat   Gymnadenia conopsea;
25) kaljukress Hornungia petraea;
26) siberi võhumõõk   Iris sibirica;
27) rand-seahernes   Lathyrus japonicus;
28) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
29) suur käopõll   Listera ovata;
30) mets-kuukress   Lunaria rediviva;
31) mets-õunapuu   Malus sylvestris;
32) harilik porss   Myrica gale;
33) pruunikas pesajuur   Neottia nidus-avis;
34) väike vesikupp Nuphar pumila;
35) valge vesiroos   Nymphaea alba;
36) väike vesiroos   Nymphaea candida;
37) hall käpp   Orchis militaris;
38) põdrajuure-soomukas   Orobanche bartlingii;
39) suur soomukas Orobanche elatior;
40) ohakasoomukas Orobanche pallidiflora;
41) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
42) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
43) tähkjas rapuntsel   Phyteuma spicata;
44) kahelehine käokeel   Platanthera bifolia;
45) rohekas käokeel   Platanthera chlorantha;
46) niitjas penikeel Potamogeton filiformis;
47) väike penikeel Potamogeton pusillus;
48) põõsasmaran   Potentilla fruticosa;
49) aas-karukell   Pulsatilla pratensis;
50) mets-pirnipuu   Pyrus pyraster;
51) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
52) tui-tähtpea Scabiosa columbaria;
53) värvi-paskhein Serratula tinctoria;
54) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
55) niidu-asparhernes   Tetragonolobus maritimus;
56) ahtalehine ängelhein   Thalictrum lucidum;
57) alpi ristik Trifolium alpestre;
58) künnapuu   Ulmus laevis;
59) püstine hiirehernes Vicia cassubica;
60) lood-angervars Vincetoxicum hirundinaria;
61) lodukannike   Viola uliginosa.

  (3) III kaitsekategooria sammaltaimed (Bryota) on:

 1) Helleri ebatähtlehik Anastrophyllum hellerianum;
11) kivi-lõhiskupar Andreaea rupestris;
[RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
 2) longus rippsammal Antitrichia curtipendula;
 3) tõmmu pungsammal Bryum neodamense;
 4) läikiv kurdsirbik Hamatocaulis vernicosus;
 5) harilik valvik Leucobryum glaucum; 
 6) sulgjas õhik Neckera pennata;
61) Corda porella Porella cordaeana;
[RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
62) suurelehine porellak Porella platyphylla;
[RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
 7) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
 8) süstjas skapaania Scapania apiculata;
 9) Lindbergi turbasammal Sphagnum lindbergii;
10) loigu-turbasammal Sphagnum inundatum;
11) viierealine turbasammal    Sphagnum quinquefarium;
12) Wulfi turbasammal Sphagnum wulfianum;
13) kähar põõsassammal Thamnobryum alopecurum;
14) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
15) keeljas keerik Tortula lingulata;
16) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]

§ 2.   III kaitsekaitsekategooria seeneliigid

III kaitsekategooria seened (Fungi) on:

 1) sarvharik Clavulinopsis corniculata;
 2) haavanääts Junghuhnia pseudozilingiana;
 3) kadakatarjak Oxyporus philadelphi;
 4) must narmik Phellodon niger;
 5) pruunikas mütsnarmik     Bankera fuligineoalba;
 6) lilla mütsnarmik Bankera violascens;
 7) hall hundiseenik Boletopsis grisea;
 8) taiga-peenpoorik Skeletocutis odora;
 9) kuld-soverbiell Sowerbyella imperialis;
10) hiidheinik Tricholoma colossus.

§ 3.   III kaitsekategooria samblikuliigid

III kaitsekategooria samblikud (Lichens) on:

 1) rant-tähnsamblik Arthonia byssacea;
 2) rant-tünnsamblik Cyphelium inquinans;
 3) pikk lõhnasamblik Evernia divaricata;
 4) harilik särasamblik Fulgensia bracteata;
 5) harilik põissamblik Lasallia pustulata;
 6) puna-näsasamblik Lecidea erythrophaea;
 7) harilik kopsusamblik Lobaria pulmonaria;
 8) haava tardsamblik Leptogium saturninum;
 9) suur nööpsamblik Megalaria grossa;
10) harilik poorsamblik Menegazzia terebrata;
11) sile neersamblik Nephroma laevigatum;
12) harilik neersamblik Nephroma parile;
13) stepi-naastsamblik Psora decipiens;
14) niitjas rihmsamblik Ramalina thrausta;
15) lumi-nuisamblik Sclerophora nivea;
16) pisi-tinasamblik Stereocaulon condensatum;
17) harilik koobassamblik    Thelotrema lepadinum;
18) kare habesamblik Usnea scabrata.

§ 4.   III kaitsekategooria loomaliigid

  (1) III kaitsekategooria selgrootud loomad (Invertebrata) on:

 1) vasakkeermene pisitigu Vertigo angustior;
 2) luha-pisitigu Vertigo geyeri;
 3) väike pisitigu Vertigo genesii;
 4) rohe-tondihobu Aeshna viridis;
 5) valgelaup-rabakiil Leucorrhinia albifrons;
 6) suur rabakiil Leucorrhinia pectoralis;
 7) hännak-rabakiil Leucorrhinia caudalis;
 8) rohe-vesihobu Ophiogomphus cecilia;
 9) laiujur Dytiscus latissimus;
10) tõmmuujur Graphoderus bilineatus;
11) must-seenesultan Oxyporus mannerheimii;
[RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
12) vareskaera-aasasilmik    Coenonympha hero;
13) teelehe-mosaiikliblikas Euphydryas aurinia;
14) suur-mosaiikliblikas Euphydryas maturna;
15) suur-kuldtiib Lycaena dispar;
16) sõõrsilmik Lopinga achine;
17) tähnik-sinitiib Maculinea arion;
18) tume-nõlvaöölane Chersotis andereggii;
19) põhja-tõmmusilmik Erebia  embla;
20) hahkkaruslane Phragmatobia luctifera;
21) liivakuklane Formica pratensis;
22) veerekuklane Formica nigricans;
23) laanekuklane Formica aquilonia;
24) karukuklane Formica lugubris;
25) palukuklane Formica polyctena;
26) arukuklane Formica rufa;
27) kännukuklane Formica truncorum;
28) ristikukimalane Bombus distinguendus;
29) aedkimalane Bombus hortorum;
30) jaanikimalane Bombus humilis;
31) talukimalane Bombus hypnorum;
32) nõmmekimalane Bombus jonellus;
33) kivikimalane Bombus lapidarius;
34) maakimalane Bombus lucorum;
35) samblakimalane Bombus muscorum;
36) põldkimalane Bombus pascuorum;
37) niidukimalane Bombus pratorum;
38) tume kimalane Bombus ruderarius;
39) Schrencki kimalane Bombus schrencki;
40) sorokimalane Bombus soroeensis;
41) pikktiib-kimalane Bombus sporadicus;
42) urukimalane Bombus subterraneus;
43) metsakimalane Bombus sylvarum;
44) karukimalane Bombus terrestris;
45) hall kimalane Bombus veteranus.

  (2) III kaitsekategooria selgroogsed loomad (Vertebrata) on:

 1) atlandi tuur Acipenser sturio;
 2) harjus Thymallus thymallus;
 3) hink Cobitis taenia;
 4) võldas Cottus gobio;
 5) vingerjas Misgurnus fossilis;
 6) tähnikvesilik Triturus vulgaris;
 7) harilik kärnkonn Bufo bufo;
 8) rohukonn Rana temporaria;
 9) rabakonn Rana arvalis;
10) veekonn Rana esculenta;
11) tiigikonn Rana lessonae;
12) järvekonn Rana ridibunda;
13) arusisalik Lacerta vivipara;
14) vaskuss Anguis fragilis;
15) nastik Natrix natrix;
16) rästik Vipera berus;
17) punakurk-kaur Gavia stellata;
18) väikepütt  Tachybaptus ruficollis;
19) hallpõsk-pütt Podiceps grisegena;
20) valge-toonekurg Ciconia ciconia;
21) valgepõsk-lagle Branta leucopsis;
22) punakael-lagle Branta ruficollis;
23) ristpart Tadorna tadorna;
24) tõmmuvaeras Melanitta fusca;
25) herilaseviu Pernis apivorus;
26) must-harksaba Milvus migrans;
27) roo-loorkull Circus aeruginosus;
[RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
28) välja-loorkull Circus cyaneus;
29) soo-loorkull Circus pygargus;
30) raudkull Accipiter nisus;
31) hiireviu Buteo buteo;
32) karvasjalg-viu Buteo lagopus;
33) tuuletallaja Falco tinnunculus;
34) punajalg-pistrik Falco vespertinus;
35) lõopistrik Falco subbuteo;
36) laanepüü Bonasa bonasia;
37) teder Tetrao tetrix;
38) rooruik Rallus aquaticus;
39) täpikhuik Porzana porzana;
40) rukkirääk Crex crex;
41) tait Gallinula chloropus;
42) sookurg Grus grus;
43) liivatüll Charadrius hiaticula;
44) väiketüll Charadrius dubius;
45) rüüt Pluvialis apricaria;
[RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014]
46) meririsla Calidris maritima;
47) vöötsaba-vigle Limosa lapponica;
48) väikekoovitaja Numenius phaeopus;
49) suurkoovitaja Numenius arquata;
50) punajalg-tilder Tringa totanus;
51) heletilder Tringa nebularia;
52) mudatilder Tringa glareola;
53) veetallaja Phalaropus lobatus;
54) jõgitiir Sterna hirundo;
55) randtiir Sterna paradisaea;
56) väiketiir Sterna albifrons;
57) mustviires Chlidonias niger;
58) õõnetuvi Columba oenas;
59) lumekakk Nyctea scandiaca;
60) vöötkakk Surnia ulula;
61) värbkakk Glaucidium passerinum;
62) kodukakk Strix aluco;
63) händkakk Strix uralensis;
64) öösorr Caprimulgus europaeus;
65) vaenukägu Upupa epops;
66) väänkael Jynx torquilla;
67) hallpea-rähn Picus canus;
68) musträhn Dryocopus martius;
69) tamme-kirjurähn Dendrocopos medius;
70) väike-kirjurähn Dendrocopos minor;
71) nõmmelõoke Lullula arborea;
72) kaldapääsuke Riparia riparia;
73) suitsupääsuke Hirundo rustica;
74) hänilane Motacilla flava;
75) kuldhänilane Motacilla citreola;
76) vesipapp Cinclus cinclus;
77) hoburästas Turdus viscivorus;
78) vööt-põõsalind Sylvia nisoria;
79) väike-kärbsenäpp    Ficedula parva;
80) punaselg-õgija Lanius collurio;
81) hallõgija Lanius excubitor;
82) koldvint Serinus serinus;
83) männi-käbilind Loxia pytyopsittacus;
84) kasetriibik Sicista betulina;
85) pähklinäpp Muscardinus avellanarius;
86) lagrits Eliomys quercinus;
87) pringel Phocoena phocoena;
88) ahm Gulo gulo;
89) saarmas Lutra lutra;
90) hallhüljes Halichoerus grypus.
[RT I, 2010, 69, 524 - jõust. 01.10.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json