Teksti suurus:

Kaitseministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestik” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2018, 1

Kaitseministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestik” muutmine

Vastu võetud 02.07.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 128 lõike 2 alusel.

Kaitseministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestik” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa Tegevväelase rahuaja ametikohtade palgaastmestik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json