Teksti suurus:

Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2019, 6

Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases

Vastu võetud 28.06.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 83 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on kehtestada ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases pinnase seisundi hindamiseks ning pinnase seisundi parandamise meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks.

§ 2.  Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases

  (1) Ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi pinnases väljendatakse piirarvu ja sihtarvu kaudu ning need esitatakse milligrammides ühe kilogrammi pinnase kuivmassi kohta.

  (2) Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Piirarv

  (1) Piirarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust pinnases, millest suurema väärtuse korral loetakse pinnas saastunuks.

  (2) Ohtlike ainete rühma kuuluvate ainete sisalduse piirarv on selle rühma üksikute ainete summaarne maksimaalne sisaldus pinnases, kui käesoleva määruse lisas ei ole määratud teisiti.

§ 4.  Sihtarv

  Sihtarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust pinnases, millega võrdse või väiksema väärtuse korral loetakse pinnase seisund heaks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json