Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2011, 2

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid” muutmine

Vastu võetud 01.08.2011 nr 50

Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 265 lõigete 10 ja 11 alusel.

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruses nr 49 „Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid” (RT I 2010, 65, 484) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 265 lõigete 10 ja 11 alusel”;

3) määruse senine § 1 loetakse §-ks 11 ning määrust täiendatakse §-ga 1 järgmises sõnastuses:

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse:
1) pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused;
2) pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid;
3) keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Ohtlike ainete piirkontsentratsioonid vee-elustikus

(1) Ohtlike ainete piirkontsentratsioonid vee-elustiku koe märgkaalus on järgmised:
1) elavhõbe ja selle ühendid 20 µg/kg;
2) heksaklorobenseen 10 µg/kg;
3) heksaklorobutadieen 55 µg/kg.

(2) Analüüsimiseks valitakse sõltuvalt analüüsimetoodikast sobivaim indikaatorliik kalade, molluskite, koorikloomade või muu vee-elustiku hulgast.”.

Keit Pentus
Minister

Kristina Grau
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json