Teksti suurus:

Siseministri 23. mai 2014. a määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2015, 5

Siseministri 23. mai 2014. a määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Vastu võetud 30.07.2015 nr 38

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 alusel.

Siseministri 23. mai 2014. a määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõikes 1 asendatakse arv „856” arvuga „865”, arv „847” arvuga „856”, arv „1492” arvuga „1483” ning arv „1342” arvuga „1333”.

Hanno Pevkur
Siseminister

Erkki Koort
Sisejulgeolekupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json