Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2020, 1

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 31.07.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määrus nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2020. a.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json