Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2021, 1

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 02.08.2021 nr 29

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 8 lõike 5 alusel.

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” § 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kuni 31. detsembrini 2021. a võib käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud immuniseerimisalase täiendõppekursuse maht COVID-19 vastu vaktsineerimise läbiviimiseks olla minimaalselt 8 tundi.”.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json