Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2022, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 156

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.07.2022

Kodakondsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõike 1 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 28 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Eesti kodakondsuse võib ära võtta Vabariigi Valitsuse korraldusega isikult:
1) kelle kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus inimsusevastase kuriteo või agressioonikuriteo või karistusseadustiku §-s 232, 2342, 237–2373 või 2375 sätestatud kuriteo eest;
2) kes on astunud välisriigi riigi- või sõjaväeteenistusse või luure- või julgeolekuteenistusse või relvi valdavasse ja sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavasse välisriigi organisatsiooni, kui see kujutab ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule.”;

3) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 28 lõike 1 punktides 2 või 3” tekstiosaga „§ 28 lõike 1 punktis 3 või lõikes 11”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json