Teksti suurus:

Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 50, 930

Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 15.06.2006 nr 41

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Harju maakonna esinduslikumate põlispuude ja rändrahnude ning geoloogiliselt huvipakkuvama paljandi säilimine.

§ 2. Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

Harjumaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid koos neid ümbritseva piiranguvööndiga, mille ulatus on siin nimetatud ja mille piir on märgitud kaardil määruse lisas1:
1) Raasiku remmelgas Raasiku alevikus – 30 m;
2) Saku paekivipaljand Saku alevikus Pähklimäel – 10 m;
3) Keibu jugapuu Padise vallas Keibu külas – 30 m;
4) Kataveski kadakas Kose vallas Kata külas – 30 m;
5) Jürihansu kask Kose vallas Tuhala külas – 30m;
6) Loomisvälja mänd Viimsi vallas Muuga külas – 30 m;
7) Lehtmetsa rändrahn Viimsi vallas Naissaarel – 0 m;
8) Kunila mäe mänd Viimsi vallas Naissaarel – 0 m;
9) Järvesaare kuusk Viimsi vallas Naissaarel – 0 m;
10) Neli Neosti rändrahnu Paldiski linnas – 10 m;
11) Kolm hariliku tamme kultivari Fastigiata Tallinnas Kentmanni tn 20a – 25 m.

§ 3. Kaitsekord

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».


1 Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738). Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda ka Harjumaa Keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja maainfosüsteemis Maa-ameti veebilehel (www.maaamet.ee). Kaartide koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000), kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja Maakatastri andmeid seisuga november 2005.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

järvesaare kuusk

jürihansu kask

kataveski kadakas

keibu jugapuu

kentmanni tammed

kunila mäe mänd

lehtmetsa rändrahn

loomisvälja mänd

neosti rändrahnud

raasiku remmelgas

saku paekivipaljand

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json