Teksti suurus:

Kinnisvaraga tagatud jaenõuete riskikaalu alampiiri kehtestamine

Kinnisvaraga tagatud jaenõuete riskikaalu alampiiri kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Eesti Panga President
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2021
  Avaldamismärge:RT I, 04.09.2019, 1

  Kinnisvaraga tagatud jaenõuete riskikaalu alampiiri kehtestamine

  Vastu võetud 27.08.2019 nr 6

  Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 241 lõike 2 punkti 6 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artikli 458 lõike 2 punkti d alapunkti vi ja lõike 4 alusel.

  § 1.  Eesti krediidiasutused, kes kasutavad riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamiseks sisereitingute meetodit, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artikli 92 lõike 3 kohase koguriskipositsiooni arvutamisel kohustatud arvestama kinnisvaraga tagatud jaenõudeid Eesti residentide vastu vähemalt 15% riskikaaluga.

  § 2.  Eesti krediidiasutus käesoleva määruse mõistes on krediidiasutus, kelle registrijärgne asukoht ja peakontor on Eestis.

  § 3.  Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud kohustuse peab krediidiasutus täitma asjakohaste nõuete portfelli suhtes keskmisena nii individuaalselt kui ka konsolideeritud alusel.

  § 4.  Määrus jõustub 30. septembril 2019.

  Madis Müller
  president

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json