Teksti suurus:

Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 50, 933

Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol

Vastu võetud 19.06.2006 nr 37

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 30 lõike 9 alusel.

§ 1. Alkoholi kao piirnormid müügipakendisse villimata alkoholi ladustamisel

(1) Müügipakendisse villimata muu alkoholi ladustamisel on selle alkoholi kao piirnormid kalendrikuu kohta järgmised:

Mahuti liik Kao piirnorm oktoobrist märtsini (kaasa arvatud) Kao piirnorm
aprillist septembrini
(kaasa arvatud)
Ühik
Statsionaarne mahuti kinnises hoidlas   0,08 0,24

Absoluutalkoholi liiter alkoholi peegelpinna 1 m2 kohta

Statsionaarne mahuti välitingimustes   0,16 0,65
Metallist vaat või tünn 0,1 0,2  

Absoluutalkoholi kogus protsentides ladustatava absoluutalkoholi kogusest

Puidust vaat või tünn 3   3    
Muu mahuti, mis on eespool nimetamata 1,2 1,2  

(2) Müügipakendisse villimata veini, kääritatud joogi, õlle ja vahetoote ladustamisel mahutis on alkoholi kao piirnorm 1,5% ladustatava alkoholi kogusest liitrites kalendrikuu kohta.

§ 2. Alkoholi kao piirnormid müügipakendisse villimata alkoholi veol

(1) Müügipakendisse villimata muu alkoholi veol on selle kao piirnormid veo kestuse kohta järgmised:

Alkoholi mahuti liik veovahendil Kao piirnorm oktoobrist märtsini (kaasa arvatud) Kao piirnorm
aprillist septembrini
(kaasa arvatud)
Ühik
Tsistern või konteiner, kui vahemaa on kuni 50 (kaasa arvatud) km 0,02 0,03

Absoluutalkoholi kogus protsentides veetava absoluutalkoholi kogusest

Tsistern või konteiner, kui vahemaa on üle 50 km 0,06 0,07
Metallist vaat või tünn 0,01% ööpäevas, kuid veo kestuse kohta mitte üle 0,1% 0,015% ööpäevas, kuid veo kestuse kohta mitte üle 0,15%
Puidust vaat või tünn 0,4 0,4
Muu mahuti, mis on eespool nimetamata 0,2 0,2

(2) Müügipakendisse villimata veini, kääritatud joogi, õlle ja vahetoote veol on alkoholi kao piirnorm 0,3% veetava alkoholi kogusest liitrites veo kestuse kohta.

§ 3. Alkoholi kao piirnorm müügipakendisse villitud alkoholi ladustamisel ja veol

Müügipakendisse villitud alkoholi kao piirnorm selle ladustamisel ja veol on 0 liitrit.

§ 4. Alkoholi kao piirnormid müügipakendisse villimata alkoholi ühekordsel ümberlaadimisel ladustamiseks või veoks

(1) Müügipakendisse villimata muu alkoholi ühekordsel ümberlaadimisel on selle alkoholi kao piirnormid järgmised:

Laadimise viis Kao piirnorm oktoobrist märtsini (kaasa arvatud) Kao piirnorm
aprillist septembrini
(kaasa arvatud)
Ühik
Pumpamine 0,017 0,025

Absoluutalkoholi kogus protsentides ümberlaaditava absoluutalkoholi kogusest

Isevool 0,01   0,02  
Pumpamine raudteetsisternist 0,06   0,1    
Isevool raudteetsisternist 0,04   0,06  
Pumpamine autotsisternist või konteinerist 0,027 0,053
Isevool autotsisternist või konteinerist 0,025 0,04  

(2) Piirituse kao piirnorm tühjade tsisternide märgamisel on 0,07% ümberlaaditava absoluutalkoholi kogusest liitrites.

(3) Müügipakendisse villimata veini, kääritatud joogi, õlle ja vahetoote ühekordsel ümberlaadimisel on selle alkoholi kao piirnorm alkoholi isevoolu korral 0,7% ja alkoholi pumpamise korral 0,8% ümberlaaditava alkoholi kogusest liitrites.

§ 5. Tubakatoodete kao piirnorm tubakatoodete ladustamisel ja veol

Tubakatoodete kao piirnorm tubakatoodete ladustamisel ja veol on 0 kilogrammi.

§ 6. Kütuse kao piirnormid kütuse ladustamisel

Kütuse ladustamisel on selle kao piirnormid kilogrammides tonni kohta kalendrikuus järgmised:

Kütus Kalendrikuu Maapealne ilma ujuva kaaneta mahuti Maapealne ujuva kaanega mahuti Maa-alune mahuti

Pliivaba ja pliibensiin, lennukibensiin ning pliivaba bensiini aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnane toode

I, II 0,33 0,12 0,25
III, XII 0,45 0,15 0,25
IV 0,56 0,18 0,56
X, XI 0,56 0,18 0,25
V–IX 1,02 0,33 0,56

Petrooleum ja petrooleumi aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnane toode

I, II 0,11 0,06 0,1  
III, XII 0,16 0,08 0,1  
IV 0,21 0,12 0,2  
X, XI 0,21 0,12 0,1  
V–IX 0,31 0,18 0,2  

Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli, põlevkivikütteõli ja raske kütteõli ning diislikütuse või raske kütteõli aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnane toode

I, II 0,07 0,04 0,05
III, XII 0,09 0,05 0,05
IV 0,12 0,06 0,12
X, XI 0,12 0,06 0,05
V–IX 0,18 0,11 0,12

§ 7. Kütuse kao piirnormid kütuse veol

Kütuse veol on selle kao piirnormid veo kestuse kohta kilogrammides tonni kohta järgmised:

Kütus Kalendrikuu Raudtee-
transport
Mere- ja sisevee-
transport
Maantee-
transport
Torujuhtme-
transport

Pliivaba ja pliibensiin, lennukibensiin ning pliivaba bensiini aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnane toode

I, II 0,21 0,29 0,1   0
III, XII 0,24 0,38 0,12 0
IV, X, XI 0,26 0,48 0,13 0
V–IX 0,32 0,89 0,16 0

Petrooleum ja petrooleumi aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnane toode

I, II 0,09 0,09 0,04 0
III, XII 0,13 0,13 0,06 0
IV, X, XI 0,17 0,17 0,08 0
V–IX 0,23 0,23 0,11 0

Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli, põlevkivikütteõli ja raske kütteõli ning diislikütuse või raske kütteõli aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnane toode

I, II 0,05 0,05 0,02 0
III, XII 0,07 0,07 0,03 0
IV, X, XI 0,1   0,1   0,05 0
V–IX 0,16 0,16 0,08 0

§ 8. Aktsiisikauba kao piirnorm erinevate piirnormide korral veo kestusel

(1) Kui aktsiisikauba vedu kestab kauem kui ühe kalendrikuu ja kao piirnorm mõnel järgmisel kalendrikuul erineb veo alguse kalendrikuu kao piirnormist, loetakse aktsiisikauba kao piirnormiks selle kalendrikuu kao piirnorm, millal aktsiisikauba vedu kõige kauem kestis.

(2) Kui aktsiisikauba vedu kestab erinevate aktsiisikauba kao piirnormidega perioodidel võrdse arvu kalendripäevi, loetakse kao piirnormiks kõrgeima piirnormiga kalendrikuu piirnorm veo kestusel.

§ 9. Aktsiisikauba kao piirnormi arvutamine ladustamisel

Ladustatava aktsiisikauba kao piirnormi korral massi- või mahuühikus arvutatakse see vastavalt ladustamise päevade arvule. Ühe ööpäeva aktsiisikauba kao piirnorm arvutatakse kalendrikuu kao piirnormi jagamisel 30-ga.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json