Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2011. aastaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2011, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2011. aastaks

Vastu võetud 25.11.2010 nr 160
RT I, 01.12.2010, 12
jõustumine 04.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2011RT I, 04.10.2011, 407.10.2011

Määrus kehtestatakse „Keskkonnatasude seaduse” § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2011. aastaks.

§ 2. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil merel kalalaeva kalapüügiloa alusel

 (1) Kalapüügiõiguse tasu määrad Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO), Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (edaspidi NEAFC) või Teravmägede püügipiirkonnas on:
 1) krevett NAFO piirkonnas 3L – 63,84 eurot tonn (edaspidi €/t) või 999 krooni tonn (edaspidi kr/t);
 2) krevett Teravmägede püügipiirkonnas – 191,73 eurot või 3000 krooni ühe püügipäeva eest;
 3) meriahven – 28,76 €/t või 450 kr/t;
 4) kalmaar – 19,17 €/t või 300 kr/t;
 5) süvalest – 63,84 €/t või 999 kr/t;
 6) makrell – 19,17 €/t või 300 kr/t;
 7) rai – 22,36 €/t või 350 kr/t;
 8) sinine molva – 11,95 €/t või 187 kr/t;
 9) süvahaid – 25,56 €/t või 400 kr/t;
 10) kalju-tömppeakala – 24,92 €/t või 390 kr/t;
 11) süsisaba – 19,17 €/t või 300 kr/t;
 12) reguleerimata liigid NAFO piirkonnas – 31,95 €/t või 500 kr/t;
 13) reguleerimata liigid NEAFC piirkonnas – 4,47 €/t või 70 kr/t;
 14) tursk – 31,95 €/t või 500 kr/t.

 (2) Kalapüügiõiguse tasu määr reguleerimata liikide püügil Edela-Atlandi avamere piirkonnas on 12,78 €/t või 200 kr/t.

 (3) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kalalaeva kalapüügiloa alusel on:
 1) räim – 3,19 €/t või 50 kr/t;
 2) kilu – 3,19 €/t või 50 kr/t;
 3) tursk – 31,95 €/t või 500 kr/t;
 4) lõhe – 0,31 € või 5 krooni ühe isendi eest;
 5) lest – 9,58 €/t või 150 kr/t.

§ 3. Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel

 (1) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) kastmõrd ehk seisevnoot – 51,76 eurot või 810 krooni;
 2) avaveemõrd – 17,76 eurot või 278 krooni;
 3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m – 12,20 eurot või 191 krooni;
 4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 5) rivimõrd ehk angerjarüsa – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 6) nakkevõrk – 1,66 eurot või 26 krooni;
 7) 100 õngekonksuga õngejada – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 8) veonoot – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

 (2) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Lääne, Hiiu ja Saare maakonnas ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) kastmõrd ehk seisevnoot – 8,62 eurot või 135 krooni;
 2) nakkevõrk – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m – 2,74 eurot või 43 krooni;
 4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 5) avaveemõrd – 4,02 eurot või 63 krooni;
 6) veonoot – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 7) põhjanoot – 70,30 eurot või 1100 krooni;
 8) pöörinoot – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 9) kaldanoot – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 10) rivimõrd ehk angerjarüsa – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 11) 100 õngekonksuga õngejada – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 12) tõstevõrk – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

 (3) Kalapüügiõiguse tasu määr Läänemerel agarikupüügil kaluri kalapüügiloa alusel Hiiu ja Saare maakonnas on aastas 1,27 €/t või 20 kr/t.

 (4) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Pärnu maakonnas ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) kastmõrd ehk seisevnoot – 127,95 eurot või 2002 krooni;
 2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 meetrit – 53,62 eurot või 839 krooni;
 3) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 7,22 eurot või 113 krooni;
 4) avaveemõrd – 33,80 eurot või 529 krooni;
 5) rivimõrd ehk angerjarüsa – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 6) nakkevõrk – 8,05 eurot või 126 krooni;
 7) 100 õngekonksuga õngejada – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 8) veonoot – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

§ 4. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel

  Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m – 13,99 eurot või 219 krooni;
 2) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kuni 500 m kaugusel – 1,34 eurot või 21 krooni;
 3) ääre- või avaveemõrd – 52,91 eurot või 829 krooni;
 4) mõrd mõrrajadas – 46,97 eurot või 735 krooni;
 5) juhtaiata mõrd – 27,29 eurot või 427 krooni;
 6) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m – 13,80 eurot või 216 krooni;
 7) püüvõrk – 29,97 eurot või 469 krooni;
 8) põhjanoot ehk mutnik – 1789,52 eurot või 28 000 krooni;
 9) 100 õngekonksuga õngejada – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 10) pöörinoot – 36,62 eurot või 573 krooni.

§ 5. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil Võrtsjärvel

  Kalapüügiõiguse tasu määrad Võrtsjärvel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) mõrd suu kõrgusega 1 m ja rohkem – 340,77 eurot või 5332 krooni;
 2) nakkevõrk – 23,75 eurot või 372 krooni.

§ 6. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil sise- ja piiriveekogudel

 (1) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Harju maakonna siseveekogudel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) nakkevõrk – 1,40 eurot või 22 krooni;
 2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m – 3,25 eurot või 51 krooni;
 3) silmumõrd – 2,81 eurot või 44 krooni;
 4) silmutorbik – 0,60 eurot või 10 krooni.

 (2) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Ida-Viru maakonna sise- ja piiriveekogudel, välja arvatud Peipsi järv, ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) nakkevõrk – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 3) silmutorbik – 0,60 eurot või 10 krooni.

 (3) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Jõgeva maakonna siseveekogudel, välja arvatud Peipsi järv, ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) nakke- või raamvõrk – 2,62 eurot või 41 krooni;
 2) avaveemõrd ja ääremõrd Saadjärvel – 376,95 eurot või 5898 krooni;
 3) 100 õngekonksuga õngejada Saadjärvel – 87,36 eurot või 1367 krooni;
 4) avaveemõrd ja ääremõrd Kuremaa järvel – 304,47 eurot;
[RT I, 04.10.2011, 4 - jõust. 07.10.2011]
 5) 100 õngekonksuga õngejada Kuremaa järvel – 13,42 eurot või 210 krooni;
 6) avaveemõrd ja ääremõrd Kaiavere järvel – 353,62 eurot või 5533 krooni;
 7) 100 õngekonksuga õngejada Kaiavere järvel – 81,93 eurot või 1282 krooni;
 8) rivimõrd ehk angerjarüsa Saadjärvel Mudajõe väljavoolul – 638,98 eurot või 9998 krooni;
 9) rivimõrd ehk angerjarüsa Kuremaa järvel Amme jõe väljavoolul – 608,82 eurot või 9526 krooni;
 10) rivimõrd ehk angerjarüsa Kaiavere järvel Amme jõe väljavoolul – 638,98 eurot või 9998 krooni;
 11) ääremõrd Elistvere järvel ja Pikkjärvel – 11,95 eurot või 187 krooni.

 (4) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Lääne maakonna siseveekogudel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) silmutorbik – 0,60 eurot või 10 krooni;
 2) nakkevõrk Sutlepa merel – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

 (5) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Lääne-Viru maakonna siseveekogudel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) silmumõrd – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 2) silmutorbik – 0,60 eurot või 10 krooni.

 (6) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Pärnu maakonna siseveekogudel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) silmumõrd – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 2) silmutorbik – 0,60 eurot või 10 krooni;
 3) nakkevõrk – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 5,3 eurot või 83 krooni.

 (7) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Saare maakonna siseveekogudel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m – 38,34 eurot või 600 krooni;
 2) jõemõrd – 9,01 eurot või 141 krooni;
 3) silmumõrd – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

 (8) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Suurel Emajõel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) ühe tiivaga mõrd – 6,71 eurot või 105 krooni;
 2) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m – 8,37 eurot või 131 krooni;
 3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 4) nakke- või raamvõrk – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 5) avaveemõrd – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

 (9) Kalapüügiõiguse tasu määr kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Koosa (Liivanina) jõel ühe tiivaga mõrraga on 15,53 eurot või 243 krooni aastas.

 (10) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Kalli ja Kaevandu jõel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) ühe tiivaga mõrd – 24,28 eurot või 380 krooni;
 2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 3) nakke- või raamvõrk – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

 (11) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Ahja jõel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) nakke- või raamvõrk – 0,95 eurot või 15,6 krooni;
 2) ühe tiivaga mõrd – 3,83 eurot või 60 krooni.

 (12) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Keeri järvel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) nakke- või raamvõrk – 4,02 eurot või 63 krooni;
 2) ühe tiivaga mõrd – 4,47 eurot või 70 krooni;
 3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m – 1,08 eurot või 17 krooni;
 4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

 (13) Kalapüügiõiguse tasu määr kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Võru maakonnas Vagula järvel ühe püügivahendi kohta aastas on:
 1) nakkevõrk – 3,51 eurot või 55 krooni;
 2) ääremõrd – 366,27 eurot või 5731 krooni;
 3) 100 õngekonksuga õngejada – 5,04 eurot või 79 krooni;
 4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m – 0,95 eurot või 15,6 krooni.

§ 7. Rakendussäte

  Määruses toodud tasumäärad Eesti kroonides kehtivad kuni 31. detsembrini 2010. a ja eurodes toodud määrad kehtivad alates 1. jaanuarist 2011. a.