Teksti suurus:

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 65 „Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määruse nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord” muutmine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2012, 2

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 65 „Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määruse nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord” muutmine” muutmine

Vastu võetud 01.10.2012 nr 31

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruses nr 65 „Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määruse nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord” muutmine” (RT I, 28.10.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse termin „CE-vastavusmärgis” läbivalt terminiga „CE-märgis” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 punktis 2 asendatakse sõnad „pakendile või seadmega” sõnadega „pakendile ja seadmega”.

§ 2.  Määrus jõustub 2. jaanuaril 2013. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json