Teksti suurus:

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2013, 1

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” muutmine

Vastu võetud 30.09.2013 nr 35

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõike 7 alusel.

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruses nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” (RT I, 17.11.2010, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvist 5 jäetakse välja tekstiosa „lõikes 1 ning”;

6) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json