Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2016, 4

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 29.09.2016 nr 55

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 293 lõike 3 ja § 43 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” § 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) lammastel ning kitsedel Salmonella abortusovis, Salmonella typhimurium, Salmonella montevideo ja Salmonella anatum;”.

Urmas Kruuse
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json