Teksti suurus:

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2017, 3

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 29.09.2017 nr 62

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseadusega ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi tegevus alates 1. jaanuarist 2018 ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle asutatavale Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Maaeluministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70002584).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

esimees: Maaeluministeeriumi kantsler

liikmed:

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi direktor;

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi peaspetsialist;

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi peavarahoidja-osakonnajuhataja;

Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler;

Maaeluministeeriumi finantsosakonna juhataja;

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja;

Maaeluministeeriumi haldusosakonna juhataja;

Maaeluministeeriumi personaliosakonna juhataja;

Riigi Tugiteenuste Keskuse Maaeluministeeriumi valitsemisala talituse juhataja-pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjon alustab tööd alates määruse jõustumisest ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. detsembri 2017. aasta seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti maaeluministrile hiljemalt 31. märtsil 2018. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad võlaõigusseaduse kohaselt 1. jaanuarist 2018 muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 31. detsembril 2017.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määrus nr 48 „Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json