Teksti suurus:

Eesti Hoiuraamatukogu tegevuse lõpetamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2022, 4

Eesti Hoiuraamatukogu tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 30.09.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine”.

§ 1.  Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada Eesti Hoiuraamatukogu ja selle struktuuriüksuse Eesti Pimedate Raamatukogu teenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Eesti Hoiuraamatukogu tegevus alates 1. veebruarist 2023. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle Eesti Rahvusraamatukogule.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Hoiuraamatukogu (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70001159).

§ 2.  Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Hoiuraamatukogu tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:
  Eesti Hoiuraamatukogu direktor;
  Eesti Hoiuraamatukogu väljaannete osakonna osakonnajuhataja;
  Eesti Hoiuraamatukogu Eesti Pimedate Raamatukogu osakonnajuhataja;
  Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna varahaldusnõunik;
  Kultuuriministeeriumi personali- ja õigusosakonna jurist;
  Kultuuriministeeriumi personali- ja õigusosakonna personalijuht;
  Riigi Tugiteenuste Keskuse Kultuuriministeeriumi valitsemisala talituse juhataja-pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. detsembril 2022. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. jaanuari 2023. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. veebruaril 2023. a.

§ 3.  Töölepingute üleminek

  Eesti Hoiuraamatukogu töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. jaanuarist 2023. a muutumatul kujul üle Eesti Rahvusraamatukogule vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.  Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Hoiuraamatukogu kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. veebruarist 2023. a.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määrus nr 3 „Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 5 jõustub 1. veebruaril 2023. a.

Piret Hartman
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json