Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2022, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.11.2022 otsus nr 190

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2022

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soovituse andja (edaspidi kooliväline nõustamismeeskond) kaasab soovituse andmisel vajaduse korral haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste.”;

2) paragrahvi 49 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat ja -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialisti teenust;”;

3) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pidev tugispetsialisti teenus on vajaduse korral lõimitud sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlematega.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json