Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.11.2014 otsus nr 535

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2014

§ 1.  Riiklike peretoetuste seaduse muutmine

Riiklike peretoetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üksikvanema lapse toetuse, ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse ja elluastumistoetuse suuruse arvutamise aluseks on lapsetoetuse määr, mis kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Lapsetoetuse uus määr ei või olla väiksem kehtivast määrast.”;

2) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suurus on 240 eurot iga eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse kohta.”;

4) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üksikvanema lapse toetuse ja ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse suurus arvutatakse toetuse määramise algtähtajal kehtinud lapsetoetuse määra alusel. Lapsetoetuse määra muutmise korral arvutatakse toetus ümber uue lapsetoetuse määra kehtestamise kuupäevast arvates.”;

5) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus makstakse toetuse määramise algtähtajal kehtinud suuruses. Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suuruse muutmise korral arvutatakse toetus ümber ja makstakse uues suuruses selle kehtestamise kuupäevast arvates.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 336 järgmises sõnastuses:

§ 336. Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse väljamaksmine

Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse määramisel ja tagasiulatuvalt ümberarvutamisel arvutatakse eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suurus 2014. aasta eest kuni 2014. aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) kehtinud lapsetoetuse määra alusel.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json