Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2015–2019 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2014, 16

Riigimetsa majandajatele aastateks 2015–2019 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 03.12.2014 nr 54

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2015–2019 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja
Uuendusraiete pindala (ha)
Mänd
Kuusk
Kask
Haab
Teised
puuliigid
Kokku
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
16 695   
7060   
16 565   
3835   
2805
46 960   
Kaitseministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
320   
205   
320   
30   
110
985   
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond
100,7
20,4
142,9
13,3
42
319,3
Luua Metsanduskool
70   
45   
105   
10   
10
240   
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
75   
45   
115   
15   
10
260   
KOKKU
17 260,7
7375,4
17 247,9
3903,3
2977
48 764,3

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json