Teksti suurus:

Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimisele

Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimisele - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2015, 11

Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimisele

Vastu võetud 03.12.2015 nr 124

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 116 alusel.

§ 1.  Nõuded ehitamise dokumenteerimisele

  (1) Riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise ehitamise dokumenteerimisel lähtutakse ehitusseadustiku § 15 lõike 5 ja § 17 lõike 5 alusel kehtestatud nõuetest käesolevas määruses, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ning selle alusel antud õigusaktides toodud erisustega.

  (2) Ehitamise ajal peavad kõik ehitusdokumendid olema kättesaadavad riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise omanikule ja ehitise omaniku kirjalikul nõusolekul muule asjassepuutuvale isikule.

  (3) Ehitamise ajal on riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise omanikul, omanikujärelevalve tegijal või muul asjassepuutuval isikul õigus omal kulul teha ehitusdokumentidest koopia.

  (4) Ehitusdokumentidest ei või teha koopiaid mahus ja määral, mis kogumina võib ohustada riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise turvalisust või töövõimet. Mahule ja määrale annab hinnangu ehitise omanik või tema kirjalikul nõusolekul muu asjassepuutuv isik.

  (5) Ehitusdokumendid hoiustatakse ja antakse üle riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise omanikule või muule asjassepuutuvale isikule korras ja viisil, mis ei ohusta riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise turvalisust ega töövõimet.

§ 2.  Ehitamise fotografeerimine ja videosalvestamine

  Ehitamise fotografeerimise ja videosalvestamise tingimused määrab riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise omanik või omaniku kirjalikul nõusolekul muu asjassepuutuv isik.

Taavi Rõivas
Peaminister

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json