Teksti suurus:

Vedelkütusevaru makse määr

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2018, 2

Vedelkütusevaru makse määr

Vastu võetud 29.11.2018 nr 61

Määrus kehtestatakse vedelkütusevaru seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse varumakse määr vedelkütusevaru haldamiskulude katmiseks 2019. aastal.

§ 2.   Varumakse määr

  (1) 2019. aasta varumakse määrad on järgmised:
  1) bensiini varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  2) diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  3) reaktiivkütuse varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  4) raske kütteõli varumakse määr on 10,00 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

  (2) Lõikes 1 sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2017. a määrus nr 63 „Vedelkütusevaru makse määr” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json