Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. detsembri 2018. a määruse nr 55 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2019, 40

Keskkonnaministri 28. detsembri 2018. a määruse nr 55 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal” muutmine

Vastu võetud 02.12.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 28. detsembri 2018. a määruse nr 55 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal” § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peab avaveevõrkude silmasuurus olema vähemalt 160 mm.”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json