Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2019, 41

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal

Vastu võetud 28.12.2018 nr 55
RT I, 29.12.2018, 21
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.08.2019RT I, 09.08.2019, 1612.08.2019
02.12.2019RT I, 04.12.2019, 4007.12.2019

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Püük nakkepüünistega

  (1) Alates 1. märtsist kuni 4. maini on lubatud kasutada kaldavõrke jääalusel püügil Lämmijärvel ja Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates kolme kilomeetri laiusel veealal.

  (2) Keelatud on kalapüük avaveevõrguga 1. septembrist 14. septembrini.

  (3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peab avaveevõrkude silmasuurus olema vähemalt 160 mm.
[RT I, 04.12.2019, 40 - jõust. 07.12.2019]

§ 2.   Püük lõkspüünistega

  (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab ankurdatud mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest välja võtma 10. maiks ja vaiadega veekogu põhja kinnitatud mõrrad ja mõrrajadad viima mittetöötavasse seisundisse, lastes mõrrakere veekogu põhja.

  (2) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km kuni 31. detsembrini lubatud kasutada lõkspüüniseid, mille juht- ja kariaia silmasuurus on suurem kui 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus suurem kui 76 mm ning mõrralina rakenduskoefitsent on 1/2 või enam.
[RT I, 09.08.2019, 16 - jõust. 12.08.2019]

§ 3.   Püük kurnpüünistega

  (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga ning selle püügivahendi kasutamine 1. septembrist 14. septembrini.

  (2) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini.

  (3) Silmasuurus peab pöörinooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 34 mm ja tiibades vähemalt 42 mm.

  (4) Silmasuurus peab põhjanooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 42 mm ja tiibades vähemalt 34 mm.

  (5) Püügireisil, kus kasutatakse kurnpüüniseid, on keelatud kasutada teisi püügivahendeid.

§ 4.   Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 15. septembrist kuni kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras ahvenapüügi peatamise või muude ahvena ja koha püüki reguleerivate õigusaktide kehtestamiseni keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 35 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 40 cm.

§ 5.   Kalapüügi keeld

  Keelatud on siiapüük.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json