Teksti suurus:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2006
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Vastu võetud 24.09.2002 nr 112
RTL 2002, 111, 1616
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.10.2002/125 (RTL 2002, 118, 1723) 21.10.2002

17.12.2002/148 (RTL 2002, 147, 2152) 1.01.2003

6.02.2003/18 (RTL 2003, 23, 337) 1.03.2003

17.06.2003/87 (RTL 2003, 75, 1104) 1.07.2003

15.07.2003/96 (RTL 2003, 88, 1297) 1.07.2003

3.09.2003/110 (RTL 2003, 101, 1529) 1.10.2003

12.12.2003/137 (RTL 2003, 128, 2077) 1.01.2004

17.03.2004/18 (RTL 2004, 28, 482) 1.04.2004

3.06.2004/75 (RTL 2004, 80, 1285) 1.07.2004

16.09.2004/108 (RTL 2004, 127, 1971) 1.10.2004

10.12.2004/127 (RTL 2004, 156, 2361) 1.01.2005

17.03.2005/47 (RTL 2005, 35, 500) 1.04.2005

16.06.2005/84 (RTL 2005, 70, 977) 1.07.2005

15.09.2005/97 (RTL 2005, 99, 1509) 1.10.2005

15.12.2005/122 (RTL 2005, 123, 1958) 1.01.2006

16.03.2006/29 (RTL 2006, 26, 482) 1.04.2006

12.06.2006/41 (RTL 2006, 49, 904) 1.07.2006

 

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse“ paragrahvi 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab Eesti Haigekassa ravimite loetelu, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Ravimite piirhind

Kuni ravimite piirhinna kehtestamiseni loetakse piirhinnaks jaemüügi hind.

§ 3.[käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa

/otsingu_soovitused.json