Teksti suurus:

Halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 29, 223

Halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2006. a otsusega nr 1040

Halduskoostöö seaduse (RT I 2003, 20, 117; 2005, 70, 540) § 13 lõiget 11 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) mittetulundusühingule, mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused, riigi või kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise haldusleping;».

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json