Teksti suurus:

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruse nr 24 “Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 51, 939

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruse nr 24 “Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord” muutmine

Vastu võetud 20.06.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruses nr 24 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord» (RTL 2005, 90, 1340; 104, 1576) muudetakse paragrahvi 12 lõiget 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kogunemiskohas kontrollib Kaitseressursside Amet kogunemiskohta kutsutud kutsealuste isikusamasust tema isikut tõendava dokumendi alusel.»

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Lauri ALMANN

/otsingu_soovitused.json