Teksti suurus:

Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 132, 1532

Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 14.06.2006 nr 741

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 alapunktile 2, Narva Linnavolikogu 20.04.2006. a määruse nr 15 punktile 1 ja Narva Linnavolikogu 01.06.2006. a määruse nr 22 punktile 1.

1. Kõik Narva munitsipaalsed koolieelsed lasteasutused ning põhikoolid ja gümnaasiumid (edaspidi – õppeasutused) töötavad välja koostöös õppeasutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga oma arengukavad vähemalt 3 (kolmeks) aastaks.

2. Kooli või gümnaasiumi arengukava sisu peab vastama Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõikes 2 toodud tingimustele; koolieelse lasteasutuse arengukava peab vastama Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõikes 2 toodud tingimustele.

3. Õppeasutuse juht esitab oma asutuse arengukava kooskõlastamiseks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajale hiljemalt jooksva aasta 01. maiks.

4. Peale kooskõlastamist esitatakse arengukava koos Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja kirjaliku arvamusega Narva Linnavalitsusele kinnitamiseks vastavalt Narva Linnavalitsuse töökorrale.

5. Arengukava esitab Narva Linnavalitsusele Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja koos õppeasutuse juhiga.

6. Narva Linnavalitsus kinnitab arengukava või saadab koos põhjendustega tagasi ümbertöötamiseks.

7. Ümbertöötamiseks tagastatud arengukava esitatakse uuesti Narva Linnavalitsusele kinnitamiseks kuu aja jooksul.

8. Kinnitatud arengukavasse täienduste sisseviimine ning selle muutmine toimub vastavalt arengukava kinnitamise korrale.

9. Õppeasutused, kel ei ole käesoleva määruse jõustumisel kehtivat arengukava, esitavad selle kinnitamiseks antud korra kohaselt hiljemalt 15.09.2006. a.

10. Määrus jõustub alates 01.07.2006. a.

Linnapea Tarmo TAMMISTE

Linnasekretär Ants LIIMETS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json