Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määruse nr 187 “Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 31, 242

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määruse nr 187 “Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Vastu võetud 22.06.2006 nr 145

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 44 lõike 2, § 45 lõike 5 ja § 47 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määrust nr 187 «Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid» (RT I 2003, 52, 358; 2004, 21, 142) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad «Eesti Põllumajandusülikooli» sõnadega «Eesti Maaülikooli»;

2) määruse lisa «Loomkatse läbiviimise loa taotlus loomkatse läbiviimise loakomisjonile» punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

2. Loomkatse läbiviija andmed

Kui taotlejaks on juriidiline isik, siis märkida andmed esindaja või töötaja kohta, kes loomkatset läbi viib. Kui taotlejaks on füüsiline isik, siis märkida taotleja ka loomkatse läbiviijaks.

 
2.1. perekonnanimi:
 
 
2.2. eesnimi:
 
 
2.3. sünniaeg (päev-kuu-aasta):
 
 
2.4. haridus, teaduskraad (nt PhD) ja eriala:
 
 
2.5. töökoht:
 
 
2.6. postiaadress (sihtnumbriga):
 
 
2.7. telefoninumber (suunakoodiga):
 
 
2.8. faksinumber:
 
 
2.9. e-posti aadress:
 
 

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json