HALDUSÕIGUSKalandus ja jahindusVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seadus

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2006, 14, 41

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2006 otsus nr 1051

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seadus

Vastu võetud 14.06.2006

§ 1. Kokkuleppega ühinemine

  Ühineda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega, mis on koostatud 1995. aasta 4. detsembril New Yorgis.1

§ 2. Ühinemisel tehtavad deklaratsioonid

  Teha käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud kokkuleppega ühinemisel järgmised deklaratsioonid:
 1) Euroopa Ühenduse liikmesriigina on Eesti Vabariik delegeerinud oma pädevuse kokkuleppes käsitletud teatud valdkondades Euroopa Ühendusele. Nimetatud valdkonnad on loetletud 2003. aasta 19. detsembri deklaratsioonis, mille Euroopa Ühendus tegi kokkuleppe ratifitseerimisel;
 2) Eesti Vabariik kinnitab Euroopa Ühenduse poolt kokkuleppe ratifitseerimisel 2003. aasta 19. detsembril tehtud tõlgendavaid deklaratsioone.2

Riigikogu esimees Toomas VAREK


1 Avaldatud ELT 2004. aasta eestikeelses eriväljaandes (ptk 4, kd 4, lk 5–26).

2 Avaldatud ELT 2004. aasta eestikeelses eriväljaandes (ptk 4, kd 4, lk 27–29).

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta