Teksti suurus:

Harju maakonna kaitsealuste puistute piirid

Harju maakonna kaitsealuste puistute piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Harju maakonna kaitsealuste puistute piirid

Vastu võetud 29.06.2006 nr 150
RT I 2006, 33, 250
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010


Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1.  Puistute piirid

  Järgmiste Harju maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Lehmja tammik2;
  2) Saue tammik2;
  3) Valingu tammik2;
  4) Viimsi sanglepik2.

§ 2.  Kaitsekord

  Paragrahvis 1 nimetatud puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».


1Kaitsealuste puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a.
Puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

2Puistu on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 «Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest».

Lehmja

Saue

Valingu

Viimsi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json