Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndite määramine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 53, 980

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndite määramine

Vastu võetud 29.06.2006 nr 215

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1, 3 ja § 25 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-dele 4 ja 5 käsin:

1. Tunnistada kunstimälestiseks Jõgeva maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Taldrik, Peterburi töö, 1768 (hõbe, kohrutatud, kullatud, graveeritud) Põltsamaa linn Lossi 21, EAÕK Põltsamaa kirik
2 Karikas, I. Aleksejev, Moskva, 1883 (hõbe, trugitud, kullatud, graveeritud) Põltsamaa linn Lossi 21, EAÕK Põltsamaa kirik
3 Diskos, P. Ovtšinnikov, 1869 (hõbe, trugitud, graveeritud) Põltsamaa linn Lossi 21, EAÕK Põltsamaa kirik
4 Täheke, Moskva töö, 1847 (hõbe, trugitud, graveeritud) Põltsamaa linn Lossi 21, EAÕK Põltsamaa kirik
5 Karikas, Moskva töö, 1895 (hõbe, trugitud, kullatud, graveeritud) Põltsamaa linn Lossi 21, EAÕK Põltsamaa kirik
6 Taldrik, I. Aleksejev, Moskva, 1883 (hõbe, trugitud, kullatud, graveeritud) Põltsamaa linn Lossi 21, EAÕK Põltsamaa kirik
7 Taldrik, I. Aleksejev, Moskva, 1883 (hõbe, trugitud, kullatud, graveeritud) Põltsamaa linn Lossi 21, EAÕK Põltsamaa kirik

2. Tunnistada arheoloogiamälestiseks Harju maakonnas Saue vallas Kiia külas asuv asulakoht. Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Tunnistada arheoloogiamälestiseks:

Jrk nr Nimetus Asukoht
1 Laevavrakk «Dago» Läänemeri
2 Laevavrakk «Jaen Teär» Soome laht, Tallinna laht
3 Laevavrakk «Fennia» Soome laht
4 Laevavrakk «Fomalhaut» Soome laht, Käsmu laht
5 Laevavrakk, nn Littegrundi vrakk Soome laht, Tallinna laht
6 Laevavrakk «Najaden» Soome laht, Tallinna laht
7 Laevavrakk «Pjotr Veliki» Soome laht
8 Laevavrakk «West» Väinameri, Muhu väin, Moonsund

Kehtestada alapunktides 1–8 nimetatud mälestistele kaitsevöönd 300 meetrit laevavraki väliskontuurist arvates.

4. Tunnistada ajaloomälestiseks Harju maakonnas Keila linna linnapargis asuv Keila kalmistu. Kehtestada nimetatud mälestisele ühine kaitsevöönd järgmiste kultuuriministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) kultuurimälestiseks tunnistatud asjadega:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 I maailmasõjas hukkunute ühishaud 8 Keila linn Linnapark
2 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 9 Keila linn Linnapark

5. Tunnistada ajaloomälestiseks Viljandi maakonnas Kõo vallas Kirivere külas asuv Pilistvere kihelkonnakooli hoone. Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

6. Tunnistada ajaloomälestiseks Viljandi maakonnas Kõo vallas Pilistvere külas asuv Pilistvere Laenu-Hoiu Ühisuse hoone. Kehtestada nimetatud mälestisele ühine kaitsevöönd järgmiste kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917), 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954), 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) kultuurimälestiseks tunnistatud asjadega:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 8430 Kõo vald Pilistvere küla
2 Asulakoht 13235 Kõo vald Pilistvere küla
3 Pilistvere kirik, 13.–20. saj 14546 Kõo vald Pilistvere küla
4 Pilistvere kirikuaed, 13.–20. saj 14547 Kõo vald Pilistvere küla
5 Pilistvere kirikuaia piirdemüür
väravaehitisega, 19. saj
14548 Kõo vald Pilistvere küla
6 Pilistvere kirikuaia kabel, 19. saj 14549 Kõo vald Pilistvere küla
7 Vabadussõja mälestussammas 27179 Kõo vald Pilistvere küla

7. Tunnistada ajaloomälestiseks Viljandi maakonnas Paistu vallas Paistu külas asuv Paistu kalmistu. Kehtestada nimetatud mälestisele ühine kaitsevöönd järgmiste kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) kultuurimälestiseks tunnistatud asjadega:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 8433 Paistu vald Paistu küla
2 Adam Petersoni (1838–1918) haud 8434 Paistu vald Paistu küla

8. Lõpetada kunstimälestiste «Tugitool, 1930. aastad (puit, polsterdus, tekstiil)» (reg nr 22422) ja «Tugitool, 1930. aastad (puit, polsterdus, tekstiil)» (reg nr 22423), mis on tunnistatud mälestiseks kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 41 (RTL 1997, 165/166, 921), mälestiseks olemine, sest asjad on hävinud.

9. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

10. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

/otsingu_soovitused.json