Teksti suurus:

Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 "Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 53, 972

Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 "Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr" muutmine

Vastu võetud 30.06.2006 nr 79

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 «Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr» (RTL 2005, 70, 975; 123, 1953) §-s 1 asendatakse sõnad «3 krooni ja 34 senti» sõnadega «3 krooni ja 55 senti».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2006. a.

Minister Ester TUIKSOO

Rahanduse ja halduse asekantsleri kt kantsleri ülesannetes Krista PAAL

/otsingu_soovitused.json