Teksti suurus:

“Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2007–2017” koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 54, 985

“Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2007–2017” koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 30.06.2006 nr 372

Vastavalt «Riigieelarve seaduse» § 10 lõikele 2 ja kooskõlas «Kiirgusseaduse» § 7 lõikega 1 ning Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 «Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord»:

1. Kiita heaks ettepanek koostada «Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2007–2017».

2. Määrata «Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2007–2017» koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Keskkonnaministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium.

3. Keskkonnaministeeriumil esitada «Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2007–2017» koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks novembris 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json