Teksti suurus:

Harju maakonna kaitsealuste parkide piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 33, 249

Harju maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 22.06.2006 nr 148

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Harju maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Alavere mõisa park3;
2) Anija mõisa park2;
3) Haiba mõisa park4;
4) Harku mõisa park5;
5) Harmi mõisa park4;
6) Keila mõisa park4;
7) Keila-Joa mõisa park2;
8) Kernu mõisa park4;
9) Kolga mõisa park3;
10) Kose-Uuemõisa mõisa park3;
11) Kostivere mõisa park3;
12) Maardu mõisa park3;
13) Muraste mõisa park4;
14) Ohtu mõisa park4;
15) Padise mõisa park4;
16) Paunküla mõisa park4;
17) Pikva mõisa park4;
18) Ravila mõisa park2;
19) Riisipere mõisa park2;
20) Saku mõisa park2;
21) Saue mõisa park4;
22) Tuhala mõisa park2;
23) Vasalemma mõisa park4;
24) Viimsi mõisa park4;
25) Vääna mõisa park4.

§ 2. Kaitsekord

Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2002. a määrus nr 120 «Harjumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused» (RT I 2002, 33, 199).

1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Parkide kaartidega saab tutvuda Harjumaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
2 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».
3 Park on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a otsusega nr 3 «Looduskaitse ja kultuurimälestusmärkide säilivuse kindlustamisest Harju rajoonis».
4 Park on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 «Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest».
5 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Alavere

Anija

Haiba

Harku

Harmi

Keila

Keila-Joa

Kernu

Kolga

Kose-Uuemõisa

Kostivere

Maardu

Muraste

Ohtu

Padise

Paunküla

Pihkva

Ravila

Riisipere

Saku

Saue

Tuhala

Vasalemma

Viimsi

Vääna

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json